Γραφείο Νομικού Συμβούλου

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται η διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Γραφείου, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Γραφείου και η τήρηση πλήρως ενημερωμένου φακέλου για κάθε υπόθεση που χρειάζεται δικαστικό χειρισμό. Η κοινοποίηση των προσφυγών και άλλων δικογράφων, η συγκέντρωση, έλεγχος και αποστολή στα αρμόδια δικαστήρια των σχετικών στοιχείων, η δακτυλογράφηση δικογράφων , προτάσεων κτλ.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση