Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Συγκρότηση, λειτουργία και γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου
  • Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις διαδικασίες εκλογής και ανάδειξης των ατομικών και συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου
  • Έκδοση των πράξεων για την συγκρότηση των πάσης φύσεως επιτροπών και ομάδων εργασίας

Προϊσταμένη Τμήματος : Δελνιώτου Μαρία

Τηλέφωνο : 2461068024
e-mail: dbc@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση