Διεύθυνση Διοικητικού

Η Διεύθυνση Διοικητικού έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των υπηρεσιών της, ώστε να είναι μεθοδικότερο και πιο αποτελεσματικό το έργο που παράγεται από αυτές.

Σκοπός της Διεύθυνσης είναι ο προγραμματισμός των διαδικασιών-δραστηριοτήτων που επιτελούνται στις υπηρεσίες της, ώστε κάθε τμηματική λειτουργία να ευθυγραμμιστεί με τη συνολική υπηρεσιακή στρατηγική του Πανεπιστημίου.

Προϊστάμενος : Θωμάς Μπελιάς

Τηλ.2461056300
e-mail : mmpelias@uowm.gr

Στελέχωση : Μανουσαρίδης Κωνσταντίνος

ΤΜΗΜΑΤΑ

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση