Προϋπολογισμός- Απολογισμός

Είναι το Τμήμα της Οικονομικής Διαχείρισης που ασχολείται με:

  • Σύνταξη – Έγκριση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Απολογισμού
  • Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα
  • Μητρώο Δεσμεύσεων
  • Καταχώρηση εσόδων
  • Διαδικασία ενταλματοποίησης δαπανών και απόδοσης κρατήσεων
  • Διάθεση οικονομικών και στατιστικών στοιχείων στα Υπ.Παιδείας και Οικονομικών καθώς και στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αρμόδιες Υπάλληλοι

Μαρία Καμαριαννίδου
Τηλ.: 2461056320
Fax: 2461056301
E-mail: mkamarianidou@uowm.gr

Παναγιώτα Μπογιαννίδου
Τηλ.: 2461056340
E-mail: gbogiannidou@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση