Μισθοδοσία

Είναι το Τμήμα της Οικονομικής Διαχείρισης που ασχολείται με:

  • Μισθοδοσία προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΙΔΑΧ, Μονίμων)
  • Εκκαθαρίσεις Μισθολογικών Διαφορών
  • Χορήγηση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων
  • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ (ΙΚΑ)
  • Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών
  • Οικονομικά στοιχεία ΔΑΥΚ
  • Στατιστικά στοιχεία προς τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών

Αρμόδιος Υπάλληλος
Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης
Τηλ.: 2461056330
Fax: 2461056301
E-mail: kmanou@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση