Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Σκοπός του Τμήματος είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των οικονομικών του Πανεπιστημίου δια της σωστής διαχείρισης του προϋπολογισμού του, σε συνάρτηση με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και τις Εγκυκλίους και κατευθύνσεις των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών.

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνει τα εξής:

Προϊσταμένη
Μαρία Καμαριαννίδου
Τηλ.: 2461056320
Fax: 2461056301
E-mail: mkamarianidou@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση