Διοικητικό Προσωπικό – Έκτακτο προσωπικό

Tα θέματα που αναφέρονται στην προκήρυξη, διορισμό, μονιμοποίηση, προαγωγή, μισθολογική εξέλιξη, παραίτηση, συνταξιοδότηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του Διοικητικού Προσωπικού, τη χορήγηση αδειών, επιδομάτων πιστοποιητικών κ.λπ.

Τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσληψη Έκτακτου Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού και στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού.

Μαρία Λιάκου

Τηλ: 2461056282
Fax: 2461056271
Ε-mail: tdp@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση