Διδακτικό και Λοιπό Προσωπικό

Τα θέματα που αναφέρονται στην προκήρυξη, διορισμό, πρόσληψη, εξέλιξη, μονιμοποίηση, μετάκληση, παραίτηση, συνταξιοδότηση, και στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όλων των βαθμίδων, στην έκδοση των σχετικών πράξεων και στη χορήγηση αδειών, πιστοποιητικών και επιδομάτων.
Τα θέματα που αναφέρονται στην προκήρυξη, διορισμό, μονιμοποίηση, βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, χορήγηση αδειών, επιδομάτων, πιστοποιητικών, παραίτηση, συνταξιοδότηση και γενικότερα στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του Λοιπού Προσωπικού δηλαδή των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού.

Θεοδώρα Κίτσογλου

Τηλ: 2461056270
Fax: 2461056271
E-mail: tdp@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση