Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού

Σκοπός του Τμήματος είναι ο προγραμματισμός διαδικασιών-δραστηριοτήτων που αφορούν τη διακίνηση εγγράφων καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση-μεταβολή του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού) ώστε κάθε τμηματική λειτουργία να ευθυγραμμιστεί με τη συνολική υπηρεσιακή στρατηγική του πανεπιστημίου.

Το Τμήμα ελέγχει, συντονίζει και μεριμνά για την επίλυση θεμάτων σχετικά με:

Ενδεικτική νομοθεσία σχετικά με τα θέματα που χειρίζεται το Τμήμα :

-Ν.3230/2004-Ν.3528/2007-Ν.4009/2011-Ν.4024/2011-Ν.4038/2012
-Ν.4057/2012-Ν.4075/2012-Ν.4076/2012-Ν.4115/2013-Ν.4235/2014
-Ν.4250/2014-Ν.4264/2014-Ν.4305/2014-Ν.4336/2015-Ν.4354/2015

Σχετικά αρχεία

 Κανονιστική Απόφαση «Διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και εξέλιξης θέσεων καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης επίκουρων καθηγητών επί θητεία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

 Κανονιστική απόφαση «Προκήρυξη θέσεων, διαδικασία επιλογής και περιοδική αξιολόγηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016»

Προισταμένη: Μαρία Λιάκου

Τηλ: 2461056282
Fax: 2461056271
E-mail:mliakou@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση