Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ανακοίνωση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 2019-2020

Ανακοίνωση σχετικά με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2019-2020

Δικαιολογητικά για Κύπριους φοιτητές-Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2019-2020

ΚΥΑ 140832/Ζ1/25-8-17 ΦΕΚ 2993/τ.Β΄/2017 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Κ.Υ.Α. με αριθμ. 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Δελτίο Τύπου σχετικά με την παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

Ενημέρωση σχετικά με το WS 4 – Επιβεβαίωση του εισοδηματικού κριτηρίου για το οικογενειακό εισόδημα, για το στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτ. 2018-2019

Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ενημέρωση σχετικά με το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση