Τμήμα Φοιτητικής (Σπουδαστικής) Μέριμνας

Πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους για τον Covid-19

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Ο συντονισμός των θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, δωρεάν σίτισης, στέγασης, φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, φοιτητικών εκδρομών, βραβείων και υποτροφιών.
  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Διοίκησης στα θέματα φοιτητικής μέριμνας: όπως: υποτροφίες, ανταποδοτικές υποτροφίες και γενικά κάθε είδους παροχές προς τους προπτυχιακούς φοιτητές.
  • Η συγκέντρωση νομοθεσιών και αποφάσεων που αναφέρονται σε θέματα φοιτητικής μέριμνας.
  • Η διεκπεραίωση μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών: όπως: χορήγησης φοιτητικού στεγαστικού
    επιδόματος, παροχής δωρεάν σίτισης, παροχής δωρεάν στέγασης, χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας.
  • Η ενεργοποίηση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των διαδικασιών φοιτητικής μέριμνας στις ακαδημαϊκές μονάδες Γρεβενών, Πτολεμαΐδας, Καστοριάς, Φλώρινας.
  • Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου για θέματα φοιτητικής μέριμνας.

Προϊστάμενη τμήματος: Ματιάκη Ελένη
Τηλέφωνο: 2461068271
FAX: 2461029680
E-mail: ematiaki@uowm.gr

Γαλάνης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2461068275
FAX: 2461029680
E-mail: ggalanis@uowm.gr

Σιόγια Χρυσάνθη
Τηλέφωνο: 2461068271
FAX: 2461029680
E-mail: csiogia@uowm.gr

Φλώρινα
Ακριβοπούλου Ευγενία
Τηλέφωνο: 2385054664 & 54667
FAX: 2385054621
E-mail: eakrivopoulou@uowm.gr

Καστοριά
Σαλασίδου Δέσποινα
Τηλέφωνο: 2467087180
FAX: 2467087063
E-mail: d.salasidou@kastoria.teikoz.gr

Γρεβενά
Δήμζα Χρυσούλα
Τηλέφωνο: 2462061607
FAX: 2462061603
E-mail: cdimza@uowm.gr

Πτολεμαίδα
Σχουλίδου Καλλιόπη
Τηλέφωνο: 2463055303
FAX: 2463080899
E-mail: ot@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση