Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Δικτύων είναι υπεύθυνο για την αδιάλειπτη παροχή Υπηρεσιών Φωνής και Δεδομένων, με άμεση διάγνωση και επίλυση προβλημάτων.

Το Τμήμα παρέχει διαχείριση ρυθμίσεων και αλλαγών, ασφάλεια δικτύων, παρακολούθηση της απόδοσης, αναφορές, σχεδιασμό και τεκμηρίωση. Προτείνει, υλοποιεί και παρακολουθεί σε τεχνικό επίπεδο την δικτυακή πολιτική που χαράσσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μέσω της Επιτροπής Δικτύου.

Ιστοσελίδα: http://noc.uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση