Διοίκηση Πανεπιστημίου

Μετά την εκλογική διαδικασία της 26ης Φεβρουαρίου 2015 για την ανάδειξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου και βάσει του τελικού εκλογικού αποτελέσματος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τετραετή θητεία διορίστηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Αντώνιος Τουρλιδάκης (ΦΕΚ 152/ΥΟΔΔ/23-03-2015).

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση