Διοίκηση Πανεπιστημίου

Μετά την εκλογική διαδικασία της 21ης Αυγούστου 2019 για την ανάδειξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου και βάσει του τελικού εκλογικού αποτελέσματος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διορίστηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση