Σύγκλητος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρύτανης: Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Κοσμήτορες Σχολών μέλη ex officio

 • Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης – Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

Πρόεδροι Τμημάτων – με διετή θητεία μη ανανεούμενη

 • Καθηγητής Χαράλαμπος Λεμονίδης – Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Ζιώγας – Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Καθηγήτρια Ιφιγένεια Βαμβακίδου – Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
 • Καθηγητής Ιωάννης Μπακούρος – Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Εκπρόσωποι κλάδων προσωπικού με διετή θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής
Επίσης στη Σύγκλητο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού όπως προβλέπεται στα αρθρ. 28 και 29 του 4009/2011, όταν συζητούνται θέματα της κατηγορίας του:

 • Ε.ΔΙ.Π:
  Τακτικό Μέλος: Ευάγγελος Τόλης
  Αναπληρωματικό Μέλος: Γεώργιος Κωνσταντάς
 • Ε.Τ.Ε.Π.:
  Τακτικό Μέλος: Γεώργιος Σεμερτσίδης
  Αναπληρωματικό Μέλος: Νικόλαος Γκάλφας
 • Ε.Ε.Π. :
  Τακτικό Μέλος Σωτήριος Λιούκρας
  Αναπληρωματικό Μέλος: Κλεονίκη Σέμογλου

Εκπρόσωποι διοικητικού προσωπικού με διετή θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής

 • Τακτικό μέλος: Μαρία Λιάκου, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
  Αναπληρωματικό μέλος: Ηλίας Ίνδος, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.

Εκπρόσωποι φοιτητών με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής

Δεν υπεδείχθησαν

Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής

Δεν υπεδείχθησαν

Εκπρόσωποι υποψηφίων διδακτόρων με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής

Δεν υπεδείχθησαν

Η θητεία των μελών της Συγκλήτου ορίζεται ως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.

© 2016 uowm.gr