Επιδόματα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2015-16

Συνεχίζεται η κατάθεση αιτήσεων-δικαιολογητικών για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 μέχρι στις 31-12-2016


 Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος 2015-2016

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4Ν. 1599/1986)

Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης

Διευκρίνιση σχετικά με το πιστοποιητικό καλής επίδοσης

Ερωτήματα – Απαντήσεις

Έκδοση πιστοποιητικού καλής επίδοσης σε φοιτητή που έχει περάσει μαθήματα προηγούμενων ετών, Ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού καλής επίδοσης για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Απαντήθηκε από τη Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας στις 14-04-2014 ως ακολούθως:

Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τα προβλεπόμενα από τα μισά μαθήματα του προηγούμενου από το τρέχον έτος φοίτησης, ακόμα κι αν αυτά δεν ανήκουν ΜΟΝΟ στο πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, αλλά και σε παρελθόντα ή και επόμενα του τρέχοντος έτους φοίτησης εξάμηνα

© 2016 uowm.gr