Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Η Φοιτητική Μέριμνα ασχολείται με τις βασικές διευκολύνσεις (παροχές) στους φοιτητές όπως τη σίτιση, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, τις υποτροφίες κ.α. Η υπηρεσία αυτή μεριμνά για την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών.  Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της φοιτητικής μέριμνας αναφέρονται παρακάτω:

 1. Ενημέρωση φοιτητών σχετικά με την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης.
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών, διαδικασίες κατάρτισης πινάκων και οριστικοποίησή τους για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης και στέγασης.
 3. Έγκαιρη ενημέρωση φοιτητών σχετικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες και προθεσμίες για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.
 4. Έλεγχος πληρότητας φακέλων για χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, σύνταξης καταστάσεων πληρωμής και προώθηση των φακέλων στις αρμόδιες ΥΔΕ.
 5. Παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στους φοιτητές (έκδοση και θεώρηση βιβλιάριων υγείας προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων).
 6. Έλεγχος πρώτου επιπέδου δαπανών φοιτητών σχετικών με νοσήλια και ιατρικές εξετάσεις ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης των φοιτητών.
 7. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) στους δικαιούχους φοιτητές.
 8. Ενημέρωση των Γραμματειών και των Σχολών σχετικά με προκηρύξεις υποτροφιών, κληροδοτημάτων, σεμιναρίων και βραβείων για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
 9. Συγκέντρωση νομοθεσίας και αποφάσεων που αναφέρεται σε θέματα φοιτητικής μέριμνας.
 10. Παρακολούθηση και υλοποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου στα θέματα φοιτητικής μέριμνας: όπως: αποφάσεις για ανταποδοτικές υποτροφίες.
 11. Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου για θέματα φοιτητικής μέριμνας.
 12. Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων και των επιμέρους επιτροπών σίτισης και εφορείας φοιτητικών εστιών.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης
Πάρκο Αγίου Δημητρίου
50100 Κοζάνη
Βαρβάρα Βουνάτσου, τηλ.: 2461056290
Περσεφόνη Σαλιάρα, τηλ.: 2461056291

Γραφείο Φλώρινας
Κτίριο Παιδαγωγικής Σχολής
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα
Χριστίνα Γρηγοριάδου, υπεύθυνη για θέματα σίτισης και στέγασης, τηλ.: 2385055203

© 2016 uowm.gr