Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.

 Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Διαδικασία και εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας:

 Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ τ.Α.’ 76/9-7-2015)
 Ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 4332/2015
 Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
 Ενημέρωση σχετικά με Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης παθήσεων του Ν. 3794/2009 για τους φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή
 Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τους αιτούντες μετεγγραφή του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Παλιές εγκύκλιοι:

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του Ν.4274 (Α’ 147), αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ βάσει των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες καθορίζονται οι αντιστοιχίες των Σχολών/Τμημάτων.

Επισημαίνεται ότι αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από και προς τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

© 2016 uowm.gr