Φορείς που έχουν δεχθεί φοιτητές του ΠΔΜ

Α/Α Όνομα εταίρου Χώρα Αντικείμενο Επικοινωνία
1 FEV GmbH Γερμανία Μηχανικοί http://www.fev.com
witte@fev.com
2 RAVENSBURGER SPIELEVERLAG GmbH Γερμανία Μηχανικοί http://www.ravensburger.de
christine.Stiefenhofer@ravensburger.de
3 Telecommunications Technological Centre of Catalonia Ισπανία Μηχανικοί http://www.cttc.es/
cveri@cttc.es
4 WARSAW MARRIOT HOTEL Πολωνία Μηχανικοί http://www.warsawmarriott.com
maria.chludzinska@marriotthotel.pl
5 OPEN FUTURE INTERNATIONAL SCHOOL Πολωνία Εκπαίδευση http://www.openfuture.edu.pl/
justyna@openfuture.edu.pl
6 FINISH AMERICAN KINDERGARDEN Φινλανδία Προσχολική Εκπαίδευση http://www.finnamkindergarten.com/
school@finnamkindergarden.com
7 GREEK PRIMΑRY SCHOOL IN FRANKFURT Γερμανία Δημοτική Εκπαίδευση http://www.frankfurt.mysch.gr
griechische-schule-frankurt@t-online.de
8 INSTITUTO COMPRENSIVO SAN NILO GROTTAFERRATA ROMA Ιταλία Μηχανικοί http://www.icsannilo.gov.it/alessandra.keller@icsannilo.gov.it
9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Γερμανία Δημοτική Εκπαίδευση http://2dim.muenchen.europe.sch.gr/school
gr.thsi@t-online.de

© 2016 uowm.gr