Εντατικά προγράμματα

Στους παρακάτω συνδέσμους, θα βρείτε πληροφορίες για τα Εντατικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου μας.

2011

Natural Language Processing: Techniques, Applications and Challenges

2010

People and Space in Borderland of Western Macedonia: tracing historical, social and intercultural features

© 2016 uowm.gr