Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού

Σκοπός του Τμήματος είναι ο προγραμματισμός διαδικασιών-δραστηριοτήτων που αφορούν τη διακίνηση εγγράφων καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση-μεταβολή του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού) ώστε κάθε τμηματική λειτουργία να ευθυγραμμιστεί με τη συνολική υπηρεσιακή στρατηγική του πανεπιστημίου.

Το Τμήμα ελέγχει, συντονίζει και μεριμνά για την επίλυση θεμάτων σχετικά με:

Ενδεικτική νομοθεσία σχετικά με τα θέματα που χειρίζεται το Τμήμα :

-Ν.3230/2004-Ν.3528/2007-Ν.4009/2011-Ν.4024/2011-Ν.4038/2012
-Ν.4057/2012-Ν.4075/2012-Ν.4076/2012-Ν.4115/2013-Ν.4235/2014
-Ν.4250/2014-Ν.4264/2014-Ν.4305/2014-Ν.4336/2015-Ν.4354/2015

Προισταμένη: Μαρία Λιάκου

Τηλ: 2461056282
Fax: 2461056284
E-mail:mliakou@uowm.gr

© 2016 uowm.gr